Semená

Ponúkame široký sortiment osív zeleniny, okrasných kvetov, byliniek, jarín a krmovín. V oblasti semien spolupracujeme s českou spoločnosťou SEMO a.s., slovenskou spoločnosťou ZELSEED s.r.o. a slovenskou spoločnosťou Agrohobby, ktorá balí a distribuuje semená maďarského pôvodu. Celú ponuku semien delíme do nasledujúcich dvoch hlavných oblastí:

Hobby pestovanie

Ponuka semien v oblasti hobby pestovania je adresovaná všetkým záhradkárom, ktorí pestujú zeleninu predovšetkým pre vlastnú spotrebu. Prakticky celý sortiment semien je ponúkaný v známych, farebných spotrebiteľských baleniach s obrázkom príslušnej plodiny. Na baleniach od oboch spomínaných firiem sú uvedené gramáž semien, opis odrody, vhodné obdobie výsadby a predpokladané obdobie zberu.

Profi pestovanie

Ponuka semien v oblasti profi pestovania je adresovaná pestovateľom, ktorí sa venujú tejto činnosti so zámerom následného predaja svojej úrody. V spolupráci so spoločnosťou SEMO a.s. i spoločnosťou ZELSEED s.r.o. ponúkame široký sortiment profesionálnych balení a voľne vážených osív. Semená v programe profi pestovania sa spravidla zabezpečujú až po špecifikácii zo strany zákazníka. Na základe ponukového listu platného pre daný rok zákazníkovi objednáme vybranú odrodu a gramáž. V prípade, že semená sú naskladnené u naších dodávateľov, sú dodané do troch pracovných dní.

Okrem semien ponúkame i cibuľu sadzačku žltú (okrúhlu – Studgard, podlhovastú – Všetana alebo Sturon), červenú a bielu. Sezónne je v našej ponuke i sadbový cesnak (jesenný a jarný) a sadbové zemiaky (skoré, poloskoré a neskoré).