Pracovné náradie

Ponúkame široký sortiment pracovného náradia a násad do pracovného náradia. V oblasti pracovného náradia spolupracujme najmä so spoločnosťou Slovakia Trend s.r.o.GARDENA. K ponúkanému pracovnému náradiu radíme:

  • lopaty a rýle,

  • kovové, drevené a plastové hrable,

  • motyky a krompáče,

  • sekery a kalačky,

  • záhradné nožnice,

  • nožnice na kríky,

  • plečky a kypriče,

  • metly,

  • krhly,

  • násady na pracovné náradie a iné.