Chémia

V oblasti ochrany rastlín proti rôznym druhom chorôb a škodcov spolupracujeme so spoločnosťou Floraservis s.r.o. Ponúkame rozsiahle portfólio produktov danej firmy určené pre širokú skupinu záhradkárov a drobných poľnohospodárov. Okrem predaja produktov na ochranu rastlín ponúkame naším zákazníkom i poradenstvo vo vykonávaní ochrany rastlín a drevín postrekmi.